เข้าสู่ระบบ!!
หน้าแรก สินค้า เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา บทความ วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย
Mobile    
ค้นหา:
  บทความ  รถเข็น 
สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 19/04/2548
ปรับปรุงเวบเมื่อ 12/04/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 1039


หมวดหมู่สินค้า/บริการจดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

Link
แลกเปลี่ยนเงินวันนี้
THAI NN 

    

POLARIS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.

บริษัท โพแลร์ริส การท่องเที่ยว จำกัด

TEL. 02-331 6235-6, 02-740 3756, 086 312 4569 

FAX. 02-331 6236

Line Id : polaristour

 มีความยินดีที่ท่านได้ใช้บริการของเราค่ะ

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ทัวร์ครบสูตรรอบโลก >> ท่องเที่ยวแดนมังกร >> ปักกิ่ง >> ทัวร์ปักิ่งครบสูตร ถูกเหลือเชื่อ 13,999 กำหนดวันเดินทาง 07-11 / 10-14 /22-26 ธันวาคม (คริสมาสต์)

ทัวร์ปักิ่งครบสูตร ถูกเหลือเชื่อ 13,999 กำหนดวันเดินทาง 07-11 / 10-14 /22-26 ธันวาคม (คริสมาสต์) - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
ทัวร์ปักิ่งครบสูตร ถูกเหลือเชื่อ 13,999 กำหนดวันเดินทาง 07-11 / 10-14 /22-26 ธันวาคม (คริสมาสต์)


  Tell a Friend
ทัวร์ปักิ่งครบสูตร ถูกเหลือเชื่อ 13,999 กำหนดวันเดินทาง 07-11 / 10-14 /22-26 ธันวาคม (คริสมาสต์) - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

ทัวร์ปักิ่งครบสูตร ถูกเหลือเชื่อ 13,999 กำหนดวันเดินทาง 07-11 / 10-14 /22-26 ธันวาคม (คริสมาสต์)

รหัสสินค้า: 000009
ราคา: 13,999.00 บาท
รายละเอียด: กำหนดการเดินทาง 22-26 / 26-30 พฤศจิกายน 2005
            29พ.ย.-03ธ.ค. / 06-10 / 10-14 / 13-17 / 17-21 /20-24 / 24-28

*********************************************************************************************************หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบินไทย 500 บาท, ภาษีสนามบินจีน 90 หยวน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง 50 อเมริกันดอลล่าห์, ค่าประกันภัยทางอากาศ 340 บาทแล้ว (เช็คเมื่อ 17 ตุลา 48), ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท ดังนั้นรวมแล้วทุกอย่างประมาณ 4,500 บาท บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว / ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) ทัวร์ราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ไม่แจกกระเป๋า HAND BAG
ค่าบริการไม่รวม ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก, ค่าบริการไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น
ราคาอาจมีการปรับขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันหรือประกาศค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

*********************************************************************************************************
วันแรก กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง

23.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาเตอร์สายการบินแอร์ไชน่า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 2 เคาเตอร์แถวที่ 12
01.40 น. เดินทางไปปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 980 (พักผ่อนบนเครื่อง)
*********************************************************************************************************
วันที่สอง ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – วังโบราณกู้กง – กายกรรมปักกิ่ง

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
09.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
หลังอาหารเช้า นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย นำชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำท่านเข้า CHECK-IN ที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร **หลังอาหารนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลกพักที่ YORK HOTEL หรือ เทียบเท่า (4 ดาว)
*********************************************************************************************************
วันที่สาม ปักกิ่ง – วัดลามะ – วังฤดูร้อน – โลกใต้ทะเล – ถนนผู้หญิง

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชม วัดลามะหย่งเหอกง วัดใหญ่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในกรุงปักกิ่งแต่เดิมวัดนี้เคยเป็นวังที่ประทับขององค์ชายสี่ นำท่านชมพระแกะสลักจากไม้จันทร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาปคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู ชมระเบียงกตัญญู เรือหินอ่อน แล้วแวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาป
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย เข้าชมชีวิตโลกใต้น้ำ Under Water World ที่ FACIFIC SEA WORLD จากนั้นเชิญชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ แล้วอิสระช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าที่ถนนผู้หญิง (XIDAN)
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พักที่ YORK HOTEL หรือ เทียบเท่า (4 ดาว)
*********************************************************************************************************
วันที่สี่ กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – เป็ดปักกิ่ง - หวังฝูจิ่ง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่าของปักกิ่ง หยกจีนที่ขึ้นชื่อ เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
บ่าย ชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง ตั้งแต่จนยุคเริ่มต้นถึงสิ้นสุดราชวงศ์ เล่าเรื่องโดยใช้หุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าตัวคนจริงที่แสดงไว้ในห้องทั้งหมด 26 ห้อง ก่อนเดินทางกลับเข้าเมืองปักกิ่ง แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารส่งท่านเดินช้อบปิ้งที่ ย่านการค้าหวังฝูจิ่ง แหล่งรวมสินค้านานาชนิด พักที่ YORK HOTEL หรือ เทียบเท่า (4 ดาว)
*********************************************************************************************************
วันที่ห้า ปักกิ่ง– หอเทียนถาน – เป็ดปักกิ่ง - ตลาดรัสเซีย-กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่หอ บวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมกำแพงสะท้อนเสียง ** ปัจจุบันมีการปิดพื้นที่เพื่อบูรณะซ่อมแซม คงเข้าชมได้เฉพาะส่วนหน้านั้น
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร *** ลองลิ้มชิมรสเป็ดปักกิ่งต้นตำรับ
บ่าย นำท่านไปช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น
17.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางไปสนามบิน
20.35 น. อำลากรุงปักกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA 979
00.10 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯ
             

เดินทาง 22-26, 26-30 พฤศจิกายน 2005
    29 พ.ย. – 3 ธ.ค. / 06-10 / 10-14 / 13-17 / 17-21 / 20-24 / 24-28

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่         ท่านละ     12,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง) ท่านละ 12,999 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) ท่านละ 11,999 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท


อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ / ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด / ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท / ค่าภาษีสนามบินไทย 500 บาท + จีน 90 หยวน / ค่าปะกันภัยทางอากาศ 340 บาท / ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง 50 อเมริกันดอลล่าห์ / ค่าทิปไกด์และคนรถท้องถิ่น อัตราวันละประมาณ 10 หยวน / คน / วัน

หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

สำรองที่นั่ง * ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน เอกสารวีซ่า 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ

สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
- ต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
- ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หน้าแรก  |  สินค้า  |  เว็บบอร์ด  |  เกี่ยวกับเรา  |  บทความ  |  วิธีการชําระเงิน  |  ติดต่อเรา  |  Sitemap
© 2001- . TARAD.com. All Rights Reserved.
//