เข้าสู่ระบบ!!
หน้าแรก สินค้า เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา บทความ วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย
Mobile    
ค้นหา:
  บทความ  รถเข็น 
สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 19/04/2548
ปรับปรุงเวบเมื่อ 12/04/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 1039


หมวดหมู่สินค้า/บริการจดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

Link
แลกเปลี่ยนเงินวันนี้
THAI NN 

    

POLARIS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.

บริษัท โพแลร์ริส การท่องเที่ยว จำกัด

TEL. 02-331 6235-6, 02-740 3756, 086 312 4569 

FAX. 02-331 6236

Line Id : polaristour

 มีความยินดีที่ท่านได้ใช้บริการของเราค่ะ

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ทัวร์ครบสูตรรอบโลก >> ท่องเที่ยวแดนมังกร >> ปักกิ่ง >> เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน โดยสายการบินไทย

เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน โดยสายการบินไทย - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน โดยสายการบินไทย


  Tell a Friend
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน โดยสายการบินไทย - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน โดยสายการบินไทย

รหัสสินค้า: 000225
ราคา: 28,500.00 บาท
รายละเอียด: เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน โดยสายการบินไทย
กำหนดการเดินทาง 31 ธันวาคม – 04 มกราคม 2549
***************************************************************************************************
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2548   กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง(กายกรรมปักกิ่ง)
09.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 1 สายการบินไทย (THAI AIRWAYS INTERNATIONAL) TGโดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
11.05 น. เหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG 614Q
16.30 น. ถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศ เข้าสู่ตัวเมือง เพื่อรับประทอาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ชมการแสดงกายกรรมอันลือชื่อของเมืองปักกิ่ง)
พักที่ : HOLIDAY INN DOWN TOWN HOTEL ้้้้
****************************************************************************************************
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2549   ปักกิ่ง (จัตุรัสเทียนอันเหมิน / พระราชวังกู้กง / หอเทียนถาน)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอที่ระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำท่านชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำท่านชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้อง ต่าง ๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้อบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านชม หอบวงสรวงสวรรค์เทียนถาน ครอบคลุมพื้นที่ถึง 273 เฮคเตอร์ เริ่มสร้างในปีค.ศ. 1406 ในสมัยราชวงศ์หมิง และใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 14 ปี เป็นสถานที่ในการสักการะบูชาและบวงสรวงเทวดา ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ลิ้มรสเป็ดปักกิ่งต้นตำรับ “ฉวนจวี้เต๋อ”)
พักที่ : HOLIDAY INN DOWN TOWN HOTEL ้้้้
****************************************************************************************************
วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2549 ปักกิ่ง (พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” / Under Water World)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” ตั้งอยู่ชานเมืองทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง เป็นสถานที่พักผ่อนของราชวงศ์ในสมัยราชวงศ์ชิง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1750 และให้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ประกอบด้วย ทะเลสาบคุนหมิง ที่สร้างขึ้นโดยใช้แรงงานคน และเขาว่านโซว่ พระราชวังครอบคลุมพื้นที่ถึง 290 เฮคเตอร์ แต่พื้นที่ 3 ใน 4 ส่วนเป็นทะเลสาบ อีกทั้งมีระเบียงทางเดินเรียบทะเลสาบ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสัมผัสชีวิตสัตว์น้ำนานาชนิดอย่างใกล้ชิดและเดินบนทางเลื่อนไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกพร้อมลอดอุโมงค์แก้วเพื่อชมฉลามเจ้าสมุทรและโลกใต้ทะเลที่ UNDER WATER WORLD แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของนครปักกิ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : HOLIDAY INN DOWN TOWN HOTEL ้้้้
****************************************************************************************************
วันอังคารที่ 3 มกราคม 2549 ปักกิ่ง (กำแพงเมืองจีน / พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง / หลงชิงเสีย / ถนนหวังฝูจิ่ง)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งจะรวบรวมประวัติของประเทศจีนในราชวงศ์หมิงตั้งแต่กษัตริย์องค์แรก ไปจนถึงกษัตริย์องค์สุดท้าย เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเป็นสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของประเทศจีน ซึ่งเก่าแก่มีอายุกว่า 2,000 ปี สร้างขึ้นตามคำบัญชาของจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ฉิน โดยเชื่อมกำแพงเมืองต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จนมีความยาวทั้งสิ้น 12,700 ลี้ (ประมาณ 6,350 กิโลเมตร) ครอบคลุมอาณาบริเวณถึง 5 มณฑล 2 แคว้น การปกครองตลอดไปจนถึงทะเลทรายโกบี และเมื่อท่านทอดสายตาไปตามแนวกำแพง จะเห็นได้ว่า กำแพงยักษ์แห่งนี้ เปรียบเสมือนพญามังกรที่พาดพันไปตามยอดเขาด้วยท่าทางที่องอาจ สง่างาม จนได้สมญานามว่า “ กำแพงหมื่นลี้” จากนั้นนำท่านสู่ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง “หลงชิงเสีย” ท่านจะได้สัมผัสกับประติมากรรมน้ำแข็งที่อลังการและน่าตื่นตาตื่นใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าที่ย่านการค้า หวังฝูจิ่ง เป็นย่านธุรกิจที่คึกคักและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงปักกิ่ง
พักที่ HOLIDAY INN DOWN TOWN HOTEL ้้้้
****************************************************************************************************
วันพุธที่ 4 มกราคม 2549  ปักกิ่ง (วัดลามะ / ตลาดรัสเซีย “ซานหลี่ถุน”)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านชม วัดลามะ “หย่งเหอกง” วัดนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1694 เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของปักกิ่ง แต่เดิมวัดนี้เป็นที่ประทับขององค์ชายสี่ หย่งเจิ้นแห่งราชวงศ์ชิง และในปลายปี ค.ศ. 1744 ได้มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และเป็นที่จำวัดของพระลามะ อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้จันทน์ทั้งต้น สูงถึง 26 เมตร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านช้อปปิ้งที่ ศูนย์การค้าซานหลี่ถุน หรือตลาดรัสเซีย เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของปักกิ่ง ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า, งานศิลปะ, งานฝีมือ,กระเป๋า, รองเท้า, ของที่ระลึก ฯลฯ
17.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 615Q
22.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***************************************************************************************************
กำหนดการเดินทาง 31 ธันวาคม – 04 มกราคม 2549

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องคู่     ท่านละ   28,500  บาท
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  ท่านละ   4,000   บาท
ราคาดังกล่าวไม่รวม YQ + YR + TAX CHN โดยประมาณ 3,000 บาท
อัตรานี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ โดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุอยู่ในรายการ ( 2 ท่าน / 1 ห้อง)
3. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุอยู่ในรายการ
4. ค่าอาหารเครื่องดื่มต่าง ๆ ตามที่ระบุอยู่ในรายการ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเทียวตามที่ระบุอยู่ในรายการ
6. ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วันทำการ
8. ค่าภาษีสนามบินขาออกทุกแห่งที่มี
9. ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทำเนียมหนังสือเดินทาง และเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้
2. ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ค่าซักรีด , ค่าโทรศัพท์ , มินิบาร์ ฯลฯ
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ

การชำระเงิน - บริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท ( ต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน) และส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินมัดจำ

การยกเลิก
- ต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินมัดจำ
- กรณียกเลิกก่อนเดินทาง 14 วันทำงาน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50% ของราคาทัวร์
- กรณียกเลิกก่อนเดินทาง 7 วันทำงาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ตามความ
เหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, การล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
- ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน ซึ่งหากตั๋วเครื่องบินปรับราคาสูงขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตั๋วเครื่องบินเพิ่มตามสถานการณ์ในปัจจุบันนั้น ๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำมั่นสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ลูกค้าแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เท่านั้น

เอกสารในการขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว – 2 นิ้ว (รูปสีที่อัดจากกระดาษถ่ายรูปเท่านั้น) 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้และเบอร์โทรศัพท์

หน้าแรก  |  สินค้า  |  เว็บบอร์ด  |  เกี่ยวกับเรา  |  บทความ  |  วิธีการชําระเงิน  |  ติดต่อเรา  |  Sitemap
© 2001- . TARAD.com. All Rights Reserved.
//