เข้าสู่ระบบ!!
หน้าแรก สินค้า เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา บทความ วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย
Mobile    
ค้นหา:
  บทความ  รถเข็น 
สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 19/04/2548
ปรับปรุงเวบเมื่อ 12/04/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 1039


หมวดหมู่สินค้า/บริการจดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

Link
แลกเปลี่ยนเงินวันนี้
THAI NN 

    

POLARIS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.

บริษัท โพแลร์ริส การท่องเที่ยว จำกัด

TEL. 02-331 6235-6, 02-740 3756, 086 312 4569 

FAX. 02-331 6236

Line Id : polaristour

 มีความยินดีที่ท่านได้ใช้บริการของเราค่ะ

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ทัวร์ครบสูตรรอบโลก >> ท่องเที่ยวดินแนยุโรป >> Europe Wonderful ฝรั่งเศส-สวิต 7 วัน โดยสายการบินสิงคโปร์ (SQ)

Europe  Wonderful  ฝรั่งเศส-สวิต 7 วัน   โดยสายการบินสิงคโปร์ (SQ) - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
Europe  Wonderful  ฝรั่งเศส-สวิต 7 วัน   โดยสายการบินสิงคโปร์ (SQ)


  Tell a Friend

Europe Wonderful ฝรั่งเศส-สวิต 7 วัน โดยสายการบินสิงคโปร์ (SQ)

รหัสสินค้า: 000115
ราคา: 69,800.00 บาท
รายละเอียด: Europe Wonderful
ฝรั่งเศส-สวิต 7 วัน
โดยสายการบินสิงคโปร์ (SQ)

*********************************************************************************************************

   ขอนำท่านสู่รายการนำชม 2 ประเทศสวยในยุโรปที่ได้รับความนิยมสูงสุด “ ฝรั่งเศส ” ดินแดนแห่งแฟชั่น น้ำหอม เครื่องสำอาง และยังเปี่ยมไปด้วยศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ นำท่านชม…..
ปารีส นำชมพระราชวังแวร์ซายน์ที่โด่งดัง ชมวิวสวยจากหอคอยไอเฟิลและล่องเรือบาโตมุชในแม่น้ำแซนต์ ดิจอง เมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส
ลูเซิร์น เมืองสำคัญเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
บาเซิล เมืองอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดสู่ เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส
กรุงเบิร์น เมืองหลวง มรดกโลก พักผ่อนสบายๆ
อินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาระหว่าง 2 ทะเลสาบ ขึ้นชมวิวสวยบนยอดเขาจุงฟราว ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในมรดกโลกทางธรรมชาติ แวะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ที่ยิ่งใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป

กำหนดวันเดินทาง 21-27 พ.ย. 48 / 5-11 ธ.ค. 48 / 26 ธ.ค. – 1 ม.ค. 49

*********************************************************************************************************

วันแรก กรุงเทพฯ - ปารีส
16.30น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 2 เคาน์เตอร์หมายเลข10
สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยดูแลอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
และสัมภาระ
18.30น. ออกเดินทาง สู่นครปารีส โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบิน SQ63 / SQ334 แวะเปลี่ยน
เครื่องที่ประเทศสิงคโปร์

*********************************************************************************************************

วันที่สอง ปารีส (ชมเมือง)-ล่องเรือบาโตมุช
06.50น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลสเดอโกล์ลปารีส หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ
สัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปารีสParis มหานครที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน
นำท่านชมมหานครปารีสโดยรอบเริ่มจากเก็บภาพสวยของหอคอยไอเฟิล จาก บริเวณหน้าโรงเรียน
การทหารและจัตุรัสทรอคาเดโร ชมประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน ณ.จัตุรัสชาร์ลส เดอโกลล์ ถนน
ชองป์เอลิเซ่ที่โด่งดัง จัตุรัสคองคอร์ตที่ตั้งของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลุกซอร์ในอียิปต์ ผ่านชม
พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ที่ยิ่งใหญ่ โดมอินวาลิดสถานที่เก็บพระศพจักรพรรดิ์นโปเลียน ฯลฯ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านลงเรือบาโตว์มุชล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรม 2 ฝั่งแม่น้ำแซนต์ ก่อนนำท่านเดินเล่น
ช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของฝรั่งเศสจากร้านค้าปลอดภาษีและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่างแกล
เลอรี่ ลาฟาแยต นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Mercure Porte de Pantin หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารไทย

*********************************************************************************************************

วันที่สาม ปารีส–พระราชวังแวร์ซายน์–ดิจอง
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายน์เพื่อเข้าชมพระราชวังแวร์
ซายน์อดีตพระราชวังในยุคสมัยของ พระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็นต้น
แบบของพระราชวังอื่นๆมากมาย นำท่านชมภายในพร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ ทั้งในส่วนของ
กษัตริย์และพระราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14 ให้เวลา
ท่านเดินเล่นบริเวณอุทยานด้านหลัง ก่อนเดินทางกลับเข้าปารีส
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่าย   นำท่านออกเดินทางโดยสู่เมืองดิจอง Dijon เมืองสำคัญทางการศึกษาและเมืองสำคัญของแคว้นเบอร์
กันดี นำท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าที่สวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม Holiday Inn หรือ
ระดับเทียบเท่า

*********************************************************************************************************

วันที่สี่ ดิจอง–ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)–เบิร์น–อินเทอร์ลาเก้น
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสวิตเซอร์แลนด์ที่เมือง
บาเซิล เมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของสวิสต่อสู่นครลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส ท่าน
เดินชมอนุสาวรีย์สิงโต อนุสรณ์แห่งทหารรับจ้างชาวสวิส เดินข้ามสะพานไม้คาเปล สัญลักษณ์คู่บ้าน
คู่เมืองลูเซิร์น ให้เวลาท่านเดินเล่นพักผ่อนริมทะเลสาบ หรือช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิสอย่าง
นาฬิกา ช็อคโกแลต มีดพก อเนกประสงค์ ฯลฯ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น นครหลวงแห่งสวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก ให้เป็น
หนึ่งในเมืองมรดกโลก ที่อนุรักษ์ตัวเมืองไว้เป็นอย่างไม่ว่าถนนใจกลางเมืองที่มีเอกลักษณ์ บ่อน้ำพุ
นับสิบแห่ง ซุ้มประตู หอนาฬิกาโบราณ แวะชมบ่อเลี้ยงหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง ก่อนเดิน
ทางต่อสู่อินเทอร์ลาเก้น อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิส ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาระหว่าง 2 ทะเลสาบ
คือธุนน์และเบรียนซ์ นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Chalet Oberland หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

*********************************************************************************************************

วันที่ห้า อินเทอร์ลาเก้น – จุงฟราว– อินเทอร์ลาเก้น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านสู่สถานีรถไฟที่เมืองเลาเทอร์บรุนเน่นเพื่อขึ้น
รถไฟ Cog whell ไต่เขาสู่ Top Of Europe สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ 3,545 เมตร
เพื่อสัมผัสความงดงามของ จุงฟราวยอร์ค Jungfraujoch ยอดเขาที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1ใน
น้ำแข็งที่งดงามและชมวิวสวยจากสถานีตรวจสภาพอากาศสฟิงซ์ จุดสูงสุที่ท่านสามารถสัมผัสยอด
จุงฟราวได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา
บ่าย นำท่านเดินทางลงจากจุงฟราว ผ่านชมความสวยงามอีกหนึ่งมุม ก่อนนำท่านเดินทางกลับ
อินเทอร์ลาเก้นอิสระช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพเยี่ยมของสวิส
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารสวิสแบบฟองดูว์


*********************************************************************************************************

วันที่หก อินเทอร์ลาเก้น–น้ำตกไรน์–ซูริค–กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่น้ำตกไรน์ Rhinefalls ที่สวยและใหญ่ที่
สุดในสวิส ก่อนเดินทางต่อเฃ้าสนามบินซูริค เพื่อเดินทางกลับ
13.25น. ออกเดินทางจากเมืองซูริค โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ345 / SQ60 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์

*********************************************************************************************************

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
10.10น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ (อาคาร 2)

******************************************************* Europe wonderful 7 d/SQ Oct-Nov 2005
อัตราค่าเดินทาง 21-27 พ.ย. 48 / 5-11 ธ.ค. 48 / 26 ธ.ค. – 1 ม.ค. 49
 
ยุโรป วันเดอร์ฟูล 7 วัน (SQ)           ราคารวมตั๋ว  ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ                     69,800      42,000
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน             62,800      40,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)     59,300       35,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)   55,800       32,500
ท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ             6,000       6,000

********************************************************************************************************

หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป

อัตรานี้รวมบริการ
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ชั้นประหยัด
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 400,000 บาท
ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 ส.ค. 2548

อัตรานี้ไม่รวมบริการ
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

*********************************************************************************************************

การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก
หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 10,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

หมายเหตุ
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

เอกสารในการขอวีซ่า (กรณียื่นพร้อมกรุ๊ป)
หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อม
รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นสีขาว เพราะต้องสแกนลงวีซ่า
สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ตัวจริง) กรณีเป็นลูกจ้าง หรือสำเนาทะเบียนการค้ากรณีเป็นเจ้าของกิจการ
หลักฐานการเงินโดยใช้ ฉบับจริงพร้อมสำเนา ถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)
หนังสือรับรองจากธนาคาร (ฉบับจริง)
สำเนาบัตรประกันสังคม
ข้าราชการจะต้องมีจดหมายลางานจากต้นสังกัด (ฉบับจริง) และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา
ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ)

*********************************************************************************************************

หน้าแรก  |  สินค้า  |  เว็บบอร์ด  |  เกี่ยวกับเรา  |  บทความ  |  วิธีการชําระเงิน  |  ติดต่อเรา  |  Sitemap
© 2001- . TARAD.com. All Rights Reserved.
//