โรงแรม Impiana Hotel @ KLCC Malaysia (มาเลเซีย) 4 ดาว
โรงแรม Ferderal Hotel Malaysia (มาเลเซีย) 4 ดาว
โรงแรม Malaya Hotel Malaysia (มาเลเซีย) 3 ดาว
โรงแรม Allson Genesis Malaysia (มาเลเซีย) 3 ดาว
โรงแรม Radius International Hotel Malaysia (มาเลเซีย) 3 ดาว
โรงแรม Grand Continental Malaysia (มาเลเซีย) 3 ดาว
โรงแรม Genting Hotel Malaysia (มาเลเซีย) 5 ดาว
โรงแรม Resort Hotel Malaysia (มาเลเซีย) 5 ดาว
โรงแรม First World Malaysia (มาเลเซีย)
โรงแรม Gaida Wildlife Camp เนปาล (Nepal) 4 ดาว
โรงแรม  Bagmara เนปาล (Nepal) 3 ดาว
โรงแรม Temple Tiger เนปาล (Nepal) 4 ดาว
โรงแรม Island Lodge  เนปาล (Nepal) 4 ดาว
โรงแรม Machan  เนปาล (Nepal) 4 ดาว
โรงแรม Tiger Tops เนปาล (Nepal) 5 ดาว
โรงแรม Dhulikhel Lodge Resort  เนปาล (Nepal) 3 ดาว
โรงแรม Country Villa เนปาล (Nepal) 3 ดาว
โรงแรม Niva Newa Lodge เนปาล (Nepal) 3 ดาว
โรงแรม Hotel Yeti เนปาล (Nepal) 3 ดาว
โรงแรม Budhamaya Garden เนปาล (Nepal) 3 ดาว
โรงแรม Pawan   เนปาล (Nepal) 3 ดาว
โรงแรม Kantipur เนปาล (Nepal) 3 ดาว
โรงแรม Barahi เนปาล (Nepal) 3 ดาว
โรงแรม Tek O Tell เนปาล (Nepal) 3 ดาว
โรงแรม Tulsi เนปาล (Nepal) 3 ดาว
โรงแรม Shangrila เนปาล (Nepal) 5 ดาว
โรงแรม Fish Tail Lodge เนปาล (Nepal) 4 ดาว
โรงแรม International Guest House เนปาล (Nepal) 2 ดาว
โรงแรม Blue Diamond เนปาล 2 ดาว
โรงแรม Garden เนปาล (Nepal) 3 ดาว
โรงแรม Marshyangdi เนปาล (Nepal) 3 ดาว
โรงแรม Manang เนปาล (Nepal) 3 ดาว
โรงแรม Royal Singhi เนปาล (Nepal) 4 ดาว
โรงแรม Vaishali เนปาล (Nepal) 4 ดาว
โรงแรม Le Meridian เนปาล (Nepal) 4 ดาว
โรงแรม Shangrila เนปาล (Nepal) 5 ดาว
โรงแรม Everest เนปาล (Nepal) 5 ดาว
โรงแรม Taj Annapurna เนปาล (Nepal) 5 ดาว
โรงแรม Soaltee Hotel เนปาล (Nepal)
โรงแรม Radission Hotel เนปาล (Nepal) 5 ดาว
โรงแรม Hyatt Regency เนปาล (Nepal) 5 ดาว
โรงแรม OASIA, Hanoi ,Vietnam (เวียตนาม)
โรงแรม LAKESIDE, Hanoi, Vietnam (เวียตนาม) 4 ดาว
โรงแรม SHERATON HANOI, Hanoi ,Vietnam (เวียตนาม) 5 ดาว
โรงแรม DAEWOO , Hanoi (เวียตนาม) 5 ดาว
โรงแรม MELIA , Hanoi,Vietnam (เวียตนาม) 5 ดาว
โรงแรม FORTUNA , Hanoi ,Vietnam (เวียตนาม) 4 ดาว
โรงแรม GUOMAN, Hanoi ,Vietnam (เวียตนาม) 4 ดาว
โรงแรม HOA BINH , Hanoi ,Vietnam (เวียตนาม) 3 ดาว
โรงแรม HERITAGE, Hanoi ,Vietnam (เวียตนาม) 3 ดาว

                     
Sitemap หมวดหมู่