POLARIS TRAVEL จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ทุกสายการบินทั่วโลก โทร. 02 331 6235-6, มือถือ 086 312 4569, Fax 02 740 3756, Line ID : polaristour
ถูกที่สุดแล้วตั๋วเครื่องบินการบินไทย กรุงเทพ-นาโกย่า-กรุงเทพ ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท
฿15000.00
เดินทางออกจากกรุงเทพฯเท่านั้น เป็นราคาตั๋วเดินทางไป-กลับนาโกย่า ตั๋วเครื่องบินเป็น E-ticket มีเดินทางทุกวันใช้เวลาเดินทางรวม 5.55 ชั่วโมง บินตรง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : นาโกย่า NGO
  • รหัสสินค้า : 000858

รายละเอียดสินค้า ถูกที่สุดแล้วตั๋วเครื่องบินการบินไทย กรุงเทพ-นาโกย่า-กรุงเทพ ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท

สายการบินไทย กรุงเทพฯ-นาโกย่า-กรุงเทพฯ

เที่ยวบิน
เดินทางไป
TG 644 BKK - NGO 00:05 - 08:00
TG 646 BKK - NGO 10:45 - 18:40 (ยกเว้นวัน อังคาร พุธ)
 
เดินทางกลับ 
TG 647 NGO - BKK 00:30 - 04:30  (ยกเว้นวัน พุธ พฤหัส)
TG 645 NGO - BKK 11:00 - 15:00
 
 
1. ) ตั๋วเครื่องบินอายุ 14 วัน 
ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท (เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป / fix TG646)
ราคาเริ่มต้น 15,500 บาท (เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป / fix TG646)
 
สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2016 ถึง 30 กันยายน  2016
ออกตั๋วได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 สิงหาคม  2016
 
 
 
 
 
***ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบิน ประกันวินาศภัย และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
***ผู้โดยสารมีหน้าที่ในการเตรียมเอกสารเบื้องต้นสำหรับการตรวจคนเข้าเมือง อาทิ
visa, พาสปอร์ตที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันที่ออกเดินทาง***
 
***สำรองที่นั่งและสอบถามเที่ยวบินได้ที่ โทร 02-331 6235, 02-331 6236, 02-740 3756
  มือถือ 086-312 4569 ติดต่อ คุณหนู, คุณจูน, คุณกวาง, คุณมีมี่