POLARIS TRAVEL จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ทุกสายการบินทั่วโลก โทร. 02 331 6235-6, มือถือ 086 312 4569, Fax 02 740 3756, Line ID : polaristour
ตั๋วเครื่องบิน แมดริด Madrid ถูกที่สุดโดยสายการบินไทย เริ่มต้น 13,625 บาท
฿13625.00
ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปแมดริด ตั๋วเครื่องบินเป็น e-ticket เดินทางออกจากกรุงเทพฯเท่่านั้น
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : แมดริด Madrid
  • รหัสสินค้า : 001109

รายละเอียดสินค้า ตั๋วเครื่องบิน แมดริด Madrid ถูกที่สุดโดยสายการบินไทย เริ่มต้น 13,625 บาท

1.)
ตั๋วเครื่องบินอายุ  21 วัน ราคาเริ่มต้น   13,625 บาท (สำหรับเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป) 
สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 19พฤศจิกายน2014 ถึง 31มีนาคม 2015
ออกตั๋วได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31มีนาคม 2015
 
2.)
ตั๋วเครื่องบินอายุ  21 วัน ราคาเริ่มต้น   16,350 บาท (สำหรับเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป) 
สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 19พฤศจิกายน2014 ถึง 31มีนาคม 2015
ออกตั๋วได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31มีนาคม 2015
 
3.)
ตั๋วเครื่องบินอายุ  21 วัน ราคาเริ่มต้น  17,355 บาท (สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป) 
สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2015  ถึง 15 พฤษภาคม 2015
ออกตั๋วได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2015
 
 
**ราคานี้ไม่รวมภาษีสนามบิน ประกันวินาศภัย และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
**เงื่อนไขและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*สำรองที่นั่งและสอบถามเที่ยวบินได้ที่ โทร 02-331 6235,02-331 6236, 02-740 3756
    มือถือ 086-312 4569 ติดต่อคุณหนู,คุณจูน,คุณกวาง,คุณมีมี่
 
***ผู้โดยสารมีหน้าที่ในการเตรียมเอกสารเบื้องต้นสำหรับการตรวจคนเข้าเมือง อาทิ
visa, พาสปอร์ตที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันที่ออกเดินทาง***

สินค้าที่เกี่ยวข้อง ตั๋วเครื่องบิน แมดริด Madrid ถูกที่สุดโดยสายการบินไทย เริ่มต้น 13,625 บาท